Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Ніжинський міськрайонний відділ філії Державної установи "Центр пробації" в Чернігівській області інформує


Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Значна кількість дітей в Україні понині живуть в особливо важких умовах. Неповнолітні потребують значної уваги, захисту і допомоги як з боку держави, сім’ї, так і всього суспільства. Вони мають бути об’єктом зусиль  на національному рівні. На жаль, дуже часто підлітки вступають у конфлікт із законом.

Активне застосування щодо неповноліт­ніх правопорушників покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, відпові­дає світовим стандартам правосуддя щодо неповнолітніх, викладеним у резо­люції 40/33 генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1985 р. ("Пекінські прави­ла"). Адже лише перебування у відкритому середовищі створює належні умо­ви для соціалізації підлітків. Проте застосування альтернативних покарань згідно з п. 23­25 Пекінських правил має бути пов'язане з наданням їм необхід­ної допомоги у вирішенні побутових проблем, навчанні та працевлаштуванні, із залученням до їх перевиховання соціальних служб.

Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених за скоєння злочину, є процесом реінтеграції їх у суспільство, під час якого неповнолітні мають відновити свій соціальний статус, набути якостей, необхідних для успішної правослухняної поведінки та розв'язання проблем, поновити або встановити позитивні соціальні зв'язки, включитися у навчальну й трудову діяльність. Досягнути таких результатів лише за допомогою контролю з боку уповноважених органів з питань пробації неможливо. Робота з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбуван­ня покарань з випробуванням, ускладнюється тим, що вони, як правило, зали­шаються у тому ж мікросередовищі, де сформувалася їх протиправна поведін­ка. Можливості для безпосереднього корекційного впливу на сім'ю, учнів­ський або трудовий колектив, неформальну групу підлітків, вирішення їх ма­теріально-­побутових проблем у працівників уповноважених органів з питань пробації обмежені.  Тож ними активно до її проведення залучаються як працівники служб пробації, так і співробітники інших соціальних служб, які працюють з неповнолітнім за спільним планом, між ними систематично відбувається обмін інформацією, налагоджена оцінка змін, що відбуваються в життєдіяльності і особистісному розвитку неповно­літнього. ­

18.06.2020 начальником Ніжинського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Олександром СОНЦЕМ було проведено нараду з працівниками СПД  Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про розробку плану спільних дій у вирішенні питань, пов᾽язаних із ресоціалізацією неповнолітніх, які мають проблеми із законом.

 

 Ніжинський міськрайонний відділ

філії Державної установи «Центр пробації»

 в Чернігівській областіНіжинський міськрайонний відділ провів онлайн заняття із судентами місцевого вишу

У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, ми бачимо, наскільки важливо не втратити можливість «живого» спілкування. Це стосується не тільки побуту, а і робочих моментів, починаючи від освітньо-виховних закладів і закінчуючи управлінцями. З 13 березня 2020 року ми всі стали заручниками карантину, викликаного епідеміологічною ситуацією у світі.
Ніжинський міськрайонний відділ жодного дня не припиняв своєї роботи, адже категорія, з якою працюють співробітники, вимагає постійної уваги, підтримки та контролю.
Не виключенням стало і спілкування з установами та організаціями міста і району. Прикладом є продовження традиції участі в освітньому процесі студентів факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Начальником відділу Олександром Сонцем та фахівцем Наталією Кириченко було проведено заняття із студентами з метою популяризації діяльності уповноважених органів з питань пробації, використовуючи сучасні технології  дистанційного навчання, до яких відносяться:
кейс-технологія - заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіо-візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсиланні для самостійного вивчення та організацією регулярних консультацій з викладачами (тьюторами) традиційним або дистанційним способом;
ТВ-технологія - базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій з викладачами (тьюторами);
Інтернет-мережева технологія - базується на використанні мереж Інтернет та телекомунікацій для забезпечення навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб`єктами навчання;
змішана технологія
У даному випадку було використано інтернет-мережеву технологію, під час якої учасники освітнього процесу спілкувалися у режимі реального часу, коли від  них вимагалася одночасна присутність у віртуальному середовищі. Зустріч була здійснена шляхом організації одночасної зустрічі учасників навчання через сервіс для on-line спілкування Zoom.
 
Ніжинський міськрайонний відділ 
філії Державної установи «Центр пробації»
 в Чернігівській області


Забезпечення безпеки громадян в умовах карантину є одним із важливих завдань, які виконують правоохоронні органи. Наразі персонал органів пробації як частина системи правосуддя продовжує нести службу в інтересах держави та кожного громадянина, виконуючи свої обов’язки та функції.

Заходи контролю за поведінкою суб’єктів пробації здійснюються з урахуванням карантинних обмежень та пов’язаних з ними об’єктивних обставин.

Реєстрація суб’єктів пробації здійснюється з урахуванням можливостей дістатися до підрозділу пробації. Допускається проведення реєстрації шляхом телефонної розмови чи інших засобів зв’язку з використанням  можливостей Інтернету.

Діяльність підрозділів пробації на даний час здійснюється з дотриманням заходів безпеки та профілактики щодо розповсюдження вірусу.

Складнощі з забезпеченням персоналу і суб’єктів пробації засобами захисту та дезінфекції приміщень допомагають вирішувати місцеві підприємства та організації. Ніжинський відділ дякує працівникам служб за участь у боротьбі з можливим поширенням вірусу.

Дбаємо про безпеку суспільства разом!ДО УВАГИ СУБЄКТІВ  ПРОБАЦІЇ !!!
Уповноважені органи з питань пробації переведено на особливий режим роботи з клієнтами в умовах загальнонаціонального карантину!
З 18 березня 2020 року:
•скасовуються групові заходи;
• відсутність транспортного сполучення буде визнаватися поважною причиною неявки на реєстрацію чи для участі в реалізації пробаційних програм за умови неможливості дістатися до органу пробації іншим способом;
• у разі неможливості особистої явки допускається проведення реєстрації шляхом телефонної розмови чи спілкування з працівником пробації з використанням інших засобів віддаленого зв’язку (в тому числі й за допомогою мережі Інтернет).
• Водночас звертаємо увагу, що встановлені карантинні обмеження не передбачають можливості невиконання обов’язків, встановлених для суб’єктів пробації в рішеннях суду!


П’ять років пробації України

У нашому суспільстві головним чинником повноцінного і комфортного існування є безпека в усіх проявах цього поняття. Кожен намагається дотримуватися загально прийнятих норм та правил для убезпечення себе та своєї родини. На жаль у багатьох випадках не все залежить від людини, досить вагому частку становить суспільна безпека, до якої відноситься діяльність всіх без винятку правоохоронних органів та громадських організацій. Не винятком є і діяльність пробації. Так, це нове поняття для нашого суспільства, але воно має досить таки глибоке коріння ще з часів існування кримінально-виконавчих інспекцій, які мали на меті контроль осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Діяльність інспекцій була мало відома широкому загалу, але вони виконували свою основну функцію чітко та злагоджено, що дозволяло пересічному громадянину спокійно співіснувати у соціумі поруч з особами, які мали проблеми із законом.
Вже п’ять років в Україні плідно працює Державна установа «Центр пробації», яка ніби отримала естафету від кримінально-виконавчих інспекцій, але набула ширших повноважень. На плечах молодої служби тепер не  тільки контроль засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, але і участь у досудовій пробації, коли на етапі обвинувачення ти знайомишся з правопорушником, вивчаєш його особистісні характеристики, з’ясовуєш можливі причини протиправної поведінки, чинники,  ризики та захисні фактори, доходячи до висновку, чи може така людина виправитися без ізоляції від суспільства. Далі починається етап складний як для порушника, так і для інспектора, що взяв його на поруки, - наглядова пробація. Дійсно, етап досить складний, адже він полягає не лише у контролі за дотриманням вимог суду та закону, а і у мотивації особи змінити себе, своє оточення, звички, свій стиль життя, залучаючи до цього процесу не лише власні ресурси, а і ресурси громади, яка не завжди готова не те, що допомогти правопорушнику, а просто прийняти його з усіма негараздами. Шлях важкий, але вартий того, щоб його пройти, якщо не хочеш опинитися за ґратами. Якщо вже сталося, що позбавлення волі або обмеження волі ніяк не оминути, то доходить черга до пенітенціарної пробації, яка має за мету підготовку засуджених осіб до звільнення, їх ресоціалізацію та адаптацію, адже основна мета пробації – безпека суспільства.
У нашому місті функціонує Ніжинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області, досвідчений колектив якого стоїть на сторожі охорони громади шляхом контролю та перевиховання осіб, які мають проблеми із законом. Протягом п’яти років працівники відділу провели безліч робочих зустрічей та нарад, брали участь у конференціях та круглих столах. Написано сотні досудових доповідей відносно обвинувачених, долі яких пройшли через серця колективу, ведеться безкінечна профілактично-виховна робота із особами, які перебувають у конфлікті із законом, із забезпеченням надання їм кваліфікованої соціальної допомоги у співпраці із відповідними службами, центрами та організаціями. Дякуємо всім за розуміння, підтримку та плідну співпрацю і маємо надію на подальшу спільну роботу, спрямовану на покращення діяльності, націленої на створення законослухняного соціуму!Ніжинський міськрайонний відділ 
філії Державної установи «Центр пробації»
 в Чернігівській області

Ніжинський міськрайонний відділ в черговий раз піднімає питання соціальної адаптації осіб, перебуваючи у конфлікті із законом

Соціальна адаптація осіб, звільненх з місць обмеження волі або позбавлення волі, є одним із важливих напрямів не тільки профілактики вчинення нових злочинів даною категорією осіб, а і  профілактики злочинності загалом. Вкрай необхідна увага не тільки з боку держави, а і суспільства до вирішення проблем даної категорії осіб.
Саме тому 22.01.2020 начальником Ніжинського міськрайонного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області Олександром СОНЦЕМ було проведено робочу зустріч з начальником Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області Валентиною КУЛІНІЧ, в ході якої було обговорено питання налагодження співпраці при здійсненні пенітенціарної пробації, зокрема допомоги звільненим з місць позбавлення (обмеження) волі у побутовому влаштуванні та, за необхідності, організації соціального партонажу.
 
Ніжинський міськрайонний відділ 
філії Державної установи «Центр пробації» 
в Чернігівській області

Якщо ми не зупинимо СНІД – СНІД зупинить нас!

ВІЛ-інфекція – це соціально небезпечне інфекційне захворювання, що розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини. Хвороба характеризується прогресуючою дисфункцією імунної, нервової, лімфатичної та інших  систем організму. Відповідно до сучасних уявлень ВІЛ-інфекція відноситься до невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг і, в разі відсутності  ефективної терапії, закінчується смертю хворого. 
1 грудня Організація Обʼєднаних Націй відзначатиме Всесвітній День боротьби зі СНІДом. На жаль, Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оцінними даними, на початок 2018 року в країні проживало 244 000 ВІЛ-позитивних людей. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ, що є одним із найвищих показників серед країн регіону.
Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні на сучасному етапі характеризується переважним ураженням осіб працездатного віку зі зростанням частки вікової групи старше 50 років серед нових випадків захворювання. 
Протягом 2018 року в Україні щодня реєстрували 50 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 — захворювання на СНІД і дев’ять випадків смерті від хвороб, зумовлених СНІДом.
Згідно з офіційними статистичними даними за період 1987 — травень 2019 року, у країні офіційно зареєстровано 341 084 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України, зокрема 114 487 випадків захворювання на СНІД і 49 751 випадок смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.
Станом на 01.04.2019 у закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебувало 142 076 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 336,5 на 100 000 населення), зокрема 46 987 хворих із діагнозом «СНІД» (111,3).
Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано в Одеській (898,3 на 100 000 населення), Дніпропетровській (792,6), Миколаївській (743,5) областях, м. Київ (479,0), Київській (447,9), Херсонській (420,1) та Чернігівській (420,4) областях.

Тож хочемо нагадати:
ВІЛ передається трьома чітко визначеними шляхами:
  Статевий шлях передачі при стосунках  без засобів захисту або з засобами захисту низької якості.
  Внаслідок вживання ін’єкційних наркотичних речовин при використанні одних і тих же шприців і голок.
 Від матері до дитини під час вагітності, при народженні дитини  або грудному вигодовуванні.
Таким чином існує лише три шляхи зараження ВІЛ, а решта шляхів про які ви можете почути - лише домисли.
Шкіра нездоланний бар'єр для ВІЛ.
Такі комахи, як комарі, не переносять ВІЛ.
ВІЛ не можна вдихнути, не має його в сльозах, поту, слині, не можливо заразитися доторкнувшись до зараженої людини.
З метою запобігання  інфікування ВІЛ радимо:
•не вживати наркотичні речовини, особливо ін’єкційним шляхом
•не вступати в незахищені належним чином  статеві стосунки з випадковими партнерами
•обстежуватись на ВІЛ чоловікам та жінкам перед створенням сім’ї
•звертатись для проведення профілактичного лікування вагітним ВІЛ-інфікованим та дітям, народженим від таких матерів.

Одним із найдоступніших методів виявлення вірусу ВІЛ – тести, які допомагають виявити ВІЛ за декілька років до того як зʼявляються ознаки СНІДу. В Ніжині є можливість зробити тест у «Кабінетах довіри», які функціонують при Ніжинських центральних міській та районній лікарнях.
Знання про наявність хвороби дає можливість своєчасно почати адекватне лікування та попередити її розвиток і прогресування. Ефективність лікування полягає в тому, що зменшується кількість вірусу в крові. Таким чином, можна жити з вірусом і жити звичайним життям. Проте, важливо не забувати про заходи безпеки, про які вже йшла мова. Люди з вірусом імунодефіциту у крові можуть почувати себе здоровими  багато місяців і навіть років, так звана стадія безсимптомного носійства вірусу. Це залежить від  імунної системи організму, тому, якщо особа потрапила  в  ризикову  ситуацію необхідно обстежитись  на ВІЛ-інфекцію.
ВІЛ може торкнутися кожного, тому важливо надавати ВІЛ-інфікованим психологічну підтримку. ВІЛ-позитивна людина має право: вести особисте життя, мати друзів, сімʼю, роботу, захоплення, одержувати інформацію і освіту…
Людина має право жити!

Сучасний світ, на жаль, не дивлячись на швидкий розвиток науково технічних розробок та винаходів, які полегшують життєдіяльність, сповнений нещасть та недосконалостей, що всіляко дотичні до життя пересічного громадянина, який час від часу, втрапляючи до негараздів, потребує сторонньої участі і допомоги. Нехай не кваліфікованої та дипломованої, а такої людяної і теплої, що викликає почуття значущості та відштовхує самотність. Саме таку допомогу надають волонтери. Адже  це люди, які за покликом власної небайдужої душі, готові допомогти тим, хто цього потребує. Волонтерство – це не робота, за це не платять грошей, це  внутрішня здатність людей до співпереживання та підтримки іншого, нагородою за що є щасливий погляд тих, кому вдалося допомогти. Це рідкісна можливість допомагати людям, спілкуватися з ними, втілювати в життя ідеї та постійно діяти і йти лише вперед. Добровольці завжди активні, відповідальні і ініціативні особистості. Саме на таких чекає Ніжинський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. Чекає на людей, здатних робити добрі справи, розвивати себе духовно, брати участь у різноманітних проектах, спрямованих на допомогу тим, хто цього потребує.

Волонтерство – це цікаве заняття, яке приносить задоволення, нові знайомства, а головне – прекрасні результати.Ніжинський міськрайонний відділ

філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області наголошує:

«Наркозалежність – гостра проблема самознищення нації!»

26 червня – Всесвітній день боротьби з наркозалежністю та незаконним обігом наркотиків. На сьогодні в Україні, за підрахунками експертів, 346 тисяч осіб, які вживають ін’єкційні наркотики. Це лише фіксована цифра. А зважаючи на стрімке поширення наркотичних речовин, які набувають шаленого розповсюдження шляхом синтезу синтетичних сполук і викликають залежність з першого прийому – ця цифра зростає в рази.

Переважно вживають наркотики молоді люди працездатного віку, які вже мають синдром залежності, не усвідомлюючи, що запускають, таким чином, не тільки процес руйнації свого організму, а і знищення нації, адже саме із вживанням наркотичних речовин пов’язане поширення таких хвороб як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Саме молодь у гонитві за гострими відчуттями, використовує на шляху їх досягнення нестерильні інструменти та вступають «під кайфом» у нерозбірливі статеві стосунки.

Дуже важливо донести до осіб, які ще вагаються, чи ступати на хибний шлях задоволення, про всю небезпеку для життя і здоров’я, а до осіб, які вже мають досвід, - інформацію про програми профілактики, діагностики ВІЛ та  лікування, а також забезпечення «вразливої» категорії презервативами, аби убезпечували себе та оточуючих від прихованої небезпеки.

Нагадуємо, що у Ніжині існує кабінети «Довіра» у поліклінічному відділенні Ніжинської міської лікарні імені М.Галицького та при інфекційному відділенні Ніжинської районної лікарні, де можна пройти діагностику на можливі захворювання та отримати інформаційну, а також психологічну допомогу.

Не втрачайте дорогоцінний час!


Ніжинський міськрайонний відділ філії ДУ «Центр пробації» в Чернігівській області наголошує: «Наркозалежність – гостра проблема самознищення нації!»

26 червня – Всесвітній день боротьби з наркозалежністю та незаконним обігом наркотиків. На сьогодні в Україні, за підрахунками експертів, 346 тисяч осіб, які вживають ін’єкційні наркотики. Це лише фіксована цифра. А зважаючи на стрімке поширення наркотичних речовин, які набувають шаленого розповсюдження шляхом синтезу синтетичних сполук і викликають залежність з першого прийому – ця цифра зростає в рази.

Переважно вживають наркотики молоді люди працездатного віку, які вже мають синдром залежності, не усвідомлюючи, що запускають, таким чином, не тільки процес руйнації свого організму, а і знищення нації, адже саме із вживанням наркотичних речовин пов’язане поширення таких хвороб як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Саме молодь у гонитві за гострими відчуттями, використовує на шляху їх досягнення нестерильні інструменти та вступають «під кайфом» у нерозбірливі статеві стосунки.

Дуже важливо донести до осіб, які ще вагаються, чи ступати на хибний шлях задоволення, про всю небезпеку для життя і здоров’я, а до осіб, які вже мають досвід, - інформацію про програми профілактики, діагностики ВІЛ та  лікування, а також забезпечення «вразливої» категорії презервативами, аби убезпечували себе та оточуючих від прихованої небезпеки.

Нагадуємо, що у Ніжині існує кабінети «Довіра» у поліклінічному відділенні Ніжинської міської лікарні імені М.Галицького та при інфекційному відділенні Ніжинської районної лікарні, де можна пройти діагностику на можливі захворювання та отримати інформаційну, а також психологічну допомогу.

Не втрачайте дорогоцінний час!

НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ

Філії Державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області

Начальник відділу

 

 

Контактні дані:

 

Сонець Олександр Іванович, підполковник внутрішньої служби

_______________________________________________________

поштова адреса: вул. Богушевича, 8, м. Ніжин, 16600

тел.: (04631) 2 50 30

електронна скринька: chn17_probation@ukr.net

Графік роботи:

понеділок – четвер: 08:00 – 17:00

п’ятниця: 08:00 – 15:45

обідня перерва: 12:00 – 12:45

">вихідний: субота, неділя

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

v  забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;

v  надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);

v  організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

v  пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);

v  допомога особі, яка готується  до звільнення з місцьпозбавленняволі, в адаптації до життя в суспільстві.

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?

v  особа, щодоякоїскладаєтьсядосудовадоповідь;

v  особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;

v  особа, якійпокарання у видіпозбавленняволізамінено на покарання у видігромадськихабовиправнихробіт;

v  особа, звільнена з випробувальнимтерміномвідвідбуванняпокарання у видіпозбавлення (обмеження) волі;

v  звільненавідвідбуванняпокараннявагітнажінка та жінка, яка маєдитинувіком до трьохроків;

v  особа, яка готується до звільнення з місцьпозбавленняволі. 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:

ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:

v  можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;

v  збереженнясімейнихстосунків та зв’язків у громаді;

v  збереженняроботи та житла;

v  позитивнийсоціальнийефект: особа не втрачаєсоціальнізв’язки та шанс створитисім’ю.

 ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):

v  убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;

v  справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.

 ДЛЯ ДЕРЖАВИ:

v  зниження злочинності;

v  зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;

v  позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;

v  дотримання міжнародних стандартів.

ВИДИ ПРОБАЦІЇ:

Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).

Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.

Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

Додатково: Запрошуємо до співпраці небайдужих громадян в якості волонтерів пробації.