Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Розклад руху громадського транспорту

     Розклад руху транспорту на маршруті №2
                    Г р а ф і к       №1                    Г р а ф і к       №2
          Ветхе   Залізн. вокзал           Ветхе   Залізн. вокзал
   Від-    Від-    Від-    Від-
  правка    правка   правка    правка
  6:10   6:48   6:30   7:03
  7:14   7:48   7:30   8:03
  8:14   8:48   8:30   9:03
  9:14   9:48   9:30   10:03
  10:14   10:48   10:30   11:03
  11:14   11:48   11:30   12:03
  12:14   12:48        
          13:45   14:18
  14:30   15:03   14:45   15:18
  15:30   16:03   15:45   16:18
  16:30   17:03   16:45   17:18
  17:30   18:00   17:45   18:15
  18:30   19:00   18:45   19:15
  19:30   20:00   19:45   20:15
                 
                    Г р а ф і к       №3                     Г р а ф і к       №4
          Ветхе   Залізн. вокзал           Ветхе   Залізн. вокзал
   Від-    Від-    Від-    Від-
  правка    правка   правка    правка
  6:45   7:18   7:02   7:35
  7:45   8:18   8:02   8:35
  8:45   9:18   9:02   9:35
  9:45   10:18   10:02   10:35
  10:45   11:18   11:02   11:35
  11:45   12:18   12:02   12:35
               
  14:02   14:35   14:14   14:48
  15:02   15:35   15:14   15:48
  16:02   16:35   16:14   16:48
  17:02   17:35   17:14   17:45
  18:00   18:00   18:15   18:45
  19:00   19:30   19:15   19:45
  20:00   20:30   20:15   20:45
               
     Розклад руху транспорту на маршруті №1
                    Г р а ф і к       №1   Г р а ф і к   № 2  
          Ветхе      Поліклініка           Ветхе      Поліклініка
   Від-    Від-    Від-    Від-
  правка    правка   правка    правка
  7:23   8.00   7:54   8:35
  8:23   9.00   8:54   9:35
  9:23   10.00   9:54   10:35
  10:23   11.00   10:54   11:35
  11:23   12.00   11:54   12:35
  12:23   13.00   12:54   13:35
  13:23   14.00   13:54   14:35
  14:23   15.00   14:54    
  15:23       15:54    
  16:23       16:43    
  16:55       17:23    
               
       
                    Г р а ф і к       №3    
  Ветхе  Від-      Вокзал
правка    Від-
       правка
  Черговий
  20:30   21:00
  21:30   22:45
  22:50   23:20РОЗКЛАД
руху автобусів на період з 6:00  до 22:50
«Заводська – вул. Космонавтів»  № 39
Графік №1 Графік №2 Графік №3 Графік №4
Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо-
дська навтів дська навтів дська навтів дська навтів
6:44 6:00 6:48 6:04 6:52 6:08 6:56 6:12
8:12 7:28 8:16 7:32 8:20 7:36 8:24 7:40
9:42 8:56 9:48 9:00 9:54 9:04 10:00 9:08
11:54 10:48 12:00 10:54 12:06 11:00 12:12 11:06
14:06 13:00 14:12 13:06 14:18 13:12 14:24 13:18
15:54 15:10 15:58 15:14 16:02 15:18 16:06 15:22
17:22 16:38 17:26 16:42 17:30 16:46 17:34 16:50
19:14 18:08 19:20 18:14 19:26 18:20 19:32 18:26
  Заїзд 21:06 20:22   Заїзд 21:14 20:30
  #ЗНАЧ! 22:34 Заїзд   #ЗНАЧ! Заїзд 21:58
Графік №5   Графік №6   Графік №7                Графік №8  
Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо-
дська навтів дська навтів дська навтів дська навтів
7:00 6:16 7:04 6:20 7:08 6:24 7:12 6:28
8:28 7:44 8:32 7:48 8:36 7:52 8:40 7:56
10:06 9:12 10:12 9:16 10:18 9:20 10:24 9:24
12:18 11:12 12:24 11:18 12:30 11:24 12:36 11:30
14:30 13:24 14:36 13:30 14:42 13:36 14:48 13:42
16:10 15:26 16:14 15:30 16:18 15:34 16:22 15:38
17:38 16:54 17:42 16:58 17:46 17:02 17:50 17:06
19:38 18:32 19:44 18:38 19:50 18:44 19:56 18:50
  Заїзд 21:22 20:38   Заїзд 21:30 20:46
    22:50 Заїзд   #ЗНАЧ! Заїзд 22:14
Графік  №9   Графік  №10   Графік №11   Графік № 12  
Заво- Космо- Заво- Космо-   Заво- Космо- Заво- Космо-
дська навтів дська навтів дська навтів дська навтів
7:16 6:32 7:20 6:36 7:24 6:40 6:00 6:44
8:44 8:00 8:48 8:04 8:52 8:08 7:28 8:12
10:30 9:28 10:36 9:32 10:42 9:36 8:56 9:42
12:42 11:36 12:48 11:42 12:54 11:48 10:48 11:54
14:54 13:48 15:00 13:54 15:06 14:00 13:00 14:06
16:26 15:42 16:30 15:46 16:34 15:50 15:10 15:54
17:54 17:10 17:58 17:14 18:02 17:18 16:38 17:22
20:02 18:56 20:08 19:02 20:14 19:08 18:08 19:14
  Заїзд 21:38 20:54   Заїзд 20:18 21:02
  #ЗНАЧ!   Заїзд   #ЗНАЧ! 21:46 22:30
Заїзд  
Графік №13   Графік №14   Графік №15  
Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо- Графік №16  
дська навтів дська навтів дська навтів Заво- Космо-
6:04 6:48 6:08 6:52 6:12 6:56 дська навтів
7:32 8:16 7:36 8:20 7:40 8:24 6:16 7:00
9:00 9:48 9:04 9:54 9:08 10:00 7:44 8:28
10:54 12:00 11:00 12:06 11:06 12:12 9:12 10:06
13:06 14:12 13:12 14:18 13:18 14:24 11:12 12:18
15:14 15:58 15:18 16:02 15:22 16:06 13:24 14:30
16:42 17:26 16:46 17:30 16:50 17:34 15:26 16:10
18:14 19:20 18:20 19:26 18:26 19:32 16:54 17:38
Заїзд 21:06 20:26 21:10 Заїзд 21:14 18:32 19:38
  22:34 Заїзд 22:38   22:42 20:34 21:18
            22:02 22:46
Заїзд  
Графік №17   Графік №18   Графік №19   Графік №20  
Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо- Заво- Космо-
дська навтів дська навтів дська навтів дська навтів
6:20 7:04 6:24 7:08 6:28 7:12 6:32 7:16
7:48 8:32 7:52 8:36 7:56 8:40 8:00 8:44
9:16 10:12 9:20 10:18 9:24 10:24 9:28 10:30
11:18 12:24 11:24 12:30 11:30 12:36 11:36 12:42
13:30 14:36 13:36 14:42 13:42 14:48 13:48 14:54
15:30 16:14 15:34 16:18 15:38 16:22 15:42 16:26
16:58 17:42 17:02 17:46 17:06 17:50 17:10 17:54
18:38 19:44 18:44 19:50 18:50 19:56 18:56 20:02
Заїзд 21:22 20:42 21:26 Заїзд 21:30 20:50 21:34
  22:50 Заїзд 22:54   22:58 22:18 Заїзд
       
Графік №21     Графік № 22  
Заво- Космо- Заво- Космо-
дська навтів дська навтів
6:36 7:20 6:40 7:24
8:04 8:48 8:08 8:52
9:32 10:36 9:36 10:42
11:42 12:48 11:48 12:54
13:54 15:00 14:00 15:06
15:46 16:30 15:50 16:34
17:14 17:58 17:18 18:02
19:02 20:08 19:08 20:14
Заїзд 21:38 20:58 21:42
    Заїзд  
       

РОЗКЛАД
руху автобусів на період з 6:25  до 18:55
«Заводська – вул. Космонавтів»  № 39
по перевезенню пасажирів до районної лікарні
Графік №1        Графік №2 
Райлікарня Ж-д    Райлікарня Ж-д 
вокзал Вокзал
       
6:25 6:55 6:55 6:25
7:25 7:55 7:55 7:25
8:25 8:55 8:55 8:25
9:25 9:55 9:55 9:25
10:25 10:55 10:55 10:25
11:25 11:55 11:55 11:25
12:25 12:55 12:55 12:25
13:25 13:55 13:55 13:25
13:25 13:25 13:25 13:25
14:25 14:55   14:55 14:25
15:25 15:55   15:55 15:25
16:25 16:55   16:55 16:25
17:25 17:55   17:55 17:25
18:25 18:55   18:55 18:25      Р о з к л а д    р у х у    т р а н с п о р т у    н а    м а р ш р у т і  №4  №39 А(4)
         Графік 1          Графік 2            Графік 3
Космо- Сад./гор. Космо- Сад./гор. Космо- Сад./гор.
навтів ділянки навтів ділянки навтів ділянки
6:20 6:53   6:39 7:20   7:12 7:35* / 7:50
7:20 7:50*   7:59 8:40   8:17 9:00*
9:00 9:40   9:21 10:00*   9:39 10:20
10:19 11:00*   10:41 11:20   11:10 11:40*
11:39 12:20   11:59 12:40*   12:18 13:00
13:01 13:40*   13:20 13:55   13:44 14:30*
14:19 15:00   14:41 15:10*   15:01 15:40
15:41 16:35*   16:00 16:40   16:06 16:35*
17:00 17:40   17:18 18:00*   17:40 18:20
18:20 19:00*   18:40 19:20   19:00 19:40*
19:37 20:20 20:01 20:40* 20:19 21:00
 * Рух транспорту до НВК "Прогрес"здійснюється в робочі дні,
у вихідні дні - до залізничного вокзалу (без здійснення посадки пасажирів)
Рейси від зупинки "Космонавтів" в 19:37 і в 20:19 та від сад.-город. ділянок в 20:20 
і в 21:00 з 15 жовтня до 1 березня - не здійснюються 


     Розклад руху транспорту на маршруті №5
                    Г р а ф і к       №1  
вул. Червоноказача Вокзал  
 При-  Від-  При-  Від-
буття  правка буття   правка
  6:55   7:25
  7:50   8:15
  8:40   9:15
  10:00   10:40
  11:10   11:50
  12:15   12:40
  14:20   14:55
  15:25   15:50
  16:15   16:40
  17:05   17:25
  17:50   18:20
  18:50   19:15
       
       

       Розклад    руху    мікроавтобусів    на    маршруті    №7
      Графік 1        Графік 2        Графік 3          Графік 4 
ЗАТ Вок- ЗАТ Вок- ЗАТ Вок- ЗАТ Вок-
Ніфар зал Ніфар зал Ніфар зал Ніфар зал
6:29 7:02 6:44 7:17 6:59 7:32 7:14 7:47
7:44 8:17 7:59 8:32 8:14 8:47 8:29 9:02
8:59 9:32 9:14 9:47 9:29 10:02 9:44 10:17
10:14 10:47 10:29 11:02 10:44 11:17 10:59 11:32
11:29 12:02 11:44 12:17 11:59 12:32 12:14 12:47
12:44 13:17 12:59 13:32 13:14 13:47 13:29 14:02
13:59 14:32 14:14 14:47 14:29 15:02 14:44 15:17
15:14 15:47 15:29 16:02 15:44 16:17 15:59 16:32
16:29 17:02 16:44 17:17 16:59 17:32 17:14 17:47
17:44 18:17 17:59 18:32 18:14 18:47 18:29 19:02
18:59 19:32 19:14 19:47 19:29 20:02 19:44 20:17
Заїзд   20:29 21:02 Заїзд   Заїзд  
    Заїзд          
      Графік 5
Вок- ЗАТ 1:20
зал Ніфар 1:20
7:29 8:02 1:20
8:44 9:17 1:20
9:59 10:32 1:20
11:14 11:47 1:20
12:29 13:02 1:20
13:44 14:17 1:20
14:59 15:32
16:14 16:47
17:29 18:02
18:44 19:17
19:59 20:32
Заїзд  
   


зміни внесено 24.07.2019
Розклад руху транспорту на маршруті №8
Графік руху №1 Графік руху №2
Вокзал  З/д буд мат. Космонавтів Вокзал  З/д буд мат. Космонавтів
Відправка Відправка Відправка Відправка Відправка Відправка
    6:22   6:20  
6:45 7:20   6:50   7:24
7:50   8:19 7:50 8:20  
8:42 9:12   8:50   9:23
9:50   10:21 9:42 10:12  
10:42 11:12   10:50   11:21
11:50   12:20 11:42 12:12  
12:42 13:12   12:50   13:22
13:50   14:21 13:42 14:12  
14:42 15:12   14:50   15:20
15:50   16:18 15:42 16:12  
16:42 17:12   16:50   17:20
17:50   18:22 17:42 18:12  
18:42 19:12   18:50   19:22
    20:22      
Графік руху №3 Графік руху №4
Вокзал  З/д буд мат. Космонавтів Вокзал  З/д буд мат. Космонавтів
Відправка Відправка Відправка Відправка Відправка Відправка
  6:45   6:20   6:50
7:20   7:48 7:20 7:50  
8:15 8:42   8:20   8:49
9:20   9:49 9:12 9:42  
10:12 10:42   10:20   10:52
11:20   11:50 11:12 11:42  
12:12 12:42   12:20   12:50
13:20   13:50 13:12 13:42  
14:12 14:42   14:20   14:50
15:20   15:50 15:12 15:42  
16:12 16:42   16:20   16:51
17:20   17:52 17:12 17:42  
19:20   19:52 18:20   18:48
      19:20    
     Розклад руху транспорту  на маршруті   № 11
           Г р а ф і к № 1      
Н В К Ж-д Площа Колго-
Прогрес Вокзал і.Франка спна
    6:35   6:20
  6:45 7:00  
    7:25 7:10
7:40 7:45 8:05  
    8:35 8:20
Х 9:10 9:25  
    9:55 9:40
Х 10:30 10:50  
    11:15 11:00
Х 11:45 12:05  
    12:35 12:20
Х 13:00 13:20  
    13:55 13:40
  14:30 14:45  
    15:15 15:00
  15:45 16:00  
    16:30 16:15
    17:00 16:45
  17:15 17:30  
    18:00 17:45
  18:25 18:40  
    19:15 19:00
  19:50 20:05  
    20:35 20:20
  21:00 21:15  
    21:45 21:30
  22:50 23:00  
       
       
Х - Заїзд до поліклініки 

Розклад руху транспорту  на маршруті  № 12 
                      Г р а ф і к № 1                                 Г р а ф і к № 2          
Під-    К С П Покров- Площа Лікарня Колго- Під-    К С П Покров- Площа Лікарня Колго-
станція "Надія" ський і.Франка   спна станція "Надія" ський і.Франка   спна
                  6:55   6:40
  6:40   7:05     7:15 7:20 7:30 7:55 7:45  
    ххх 7:35 7:45 7:20       8:20   8:05
  8:05 8:15 8:25       8:40 8:50 9:05    
      8:55   8:40       9:35   9:20
9:15 9:20 9:30 9:45     9:55 10:00   10:25    
      10:15   10:00     ххх 10:55   10:40
  10:40 10:50 11:05       11:20   11:45    
      11:35   11:20       12:15   12:00
  12:00 xxx 12:25     12:35 12:40   13:05    
      12:55   12:40       13:35   13:20
  13:20   13:45     13:55 14:00   14:25    
      14:15   14:00       14:55   14:40
  14:40   15:05     15:15 15:20   15:45    
      15:35   15:20       16:15   16:00
  16:00   16:20               Прогрес                  Прогрес  
    ххх 16:55   16:40       17:00   16:40
17:15 17:20   17:55 17:45       ххх 17:35   17:20
      18:25   18:10   18:00   18:25    
18:40 18:45   19:05         ххх 18:55   18:40
      19:35   19:20 19:20 19:25   19:45    
20:00 20:05   20:20           20:15   20:00
          Заїзд   20:40   21:00    
                      Заїзд
XXX - заїзд до магазина покровський 

Графік руху транспорту на маршруті № 13

 

 

село Кунашівка

Кунашівська

Площа

Зал. вокзал

 

 

 

6-20

 

 

7-00

6-40

 

 

 

 

7-25

7-45

 

 

 

 

8-35

8-00

 

 

8-55

9-15

 

 

 

 

9-50

9-30

 

 

10-15

10-35

 

 

 

 

11-20

11-10

 

 

11-40

12-00

12-15

 

13-00

12-45

12-30

 

 

 

13-20

13-35

13-45

 

 

 

13-55

 

 

 

14-15

14-35

 

 

 

 

15-15

15-00

 

 

15-35

15-55

 

 

 

 

16-15

 

 

 

16-30

16-55

 

 

 

 

17-25

17-10

 

 

17-40

18-00

 

 

 

18-20

18-40

 

 

20-20

20-00

19-45

19-30

 

 

20-35

20-50

 

 

 

 

21-20

21-05

 

 

21-40

21-55

заїзд   Р о з к л а д    р о б о т и    а в т о б у с і в    н а    м а р ш р у т і    №14
                                 Ч   а   с          в   і   д   п   р   а   в   л   е   н   н   я 
      Графік 1        Графік 2        Графік 3        Графік 4 
Вок- Космо- Вок- Космо- Вок- Космо- Вок- Космо-
зал навтів зал навтів зал навтів зал навтів
6:00 6:40 6:10 6:50 6:20 7:00 6:30 7:12
7:18 7:50 7:26 7:58 7:34 8:06 7:42 8:14
8:22 9:00 8:30 9:10 8:40 9:20 8:50 9:30
9:40 10:20 9:50 10:30 10:00 10:40 10:10 10:50
11:00 11:40 11:10 11:50 11:20 12:00 11:30 12:10
12:20 13:00 12:30 13:10 12:40 13:20 12:50 13:30
13:40 14:20 13:50 14:30 14:00 14:40 14:10 14:50
15:00 15:40 15:10 15:50 15:20 16:00 15:30 16:10
16:20 17:00 16:30 17:10 16:40 17:20 16:50 17:30
17:40 18:20 17:50 18:30 18:00 18:40 18:10 18:50
19:00 19:40 19:10 Заїзд 19:20 20:00 Заїзд 20:10
20:20 21:00 20:30 #ЗНАЧ! Заїзд   #ЗНАЧ! 21:30
21:40 Заїзд 21:50 #ЗНАЧ!     #ЗНАЧ! 22:50
      Графік 5        Графік 6       Графік 7        Графік 8 
Космо- Вок- Космо- Вок- Космо- Вок- Космо- Вок-
навтів зал навтів зал навтів зал навтів зал
6:00 6:40 6:10 6:50 6:20 7:00 6:30 7:10
7:18 7:50 7:26 7:58 7:34 8:06 7:42 8:14
8:22 9:00 8:30 9:10 8:40 9:20 8:50 9:30 36
9:40 10:20 9:50 10:30 10:00 10:40 10:10 10:50
11:00 11:40 11:10 11:50 11:20 12:00 11:30 12:10
12:20 13:00 12:30 13:10 12:40 13:20 12:50 13:30
13:40 14:20 13:50 14:30 14:00 14:40 14:10 14:50
15:00 15:40 15:10 15:50 15:20 16:00 15:30 16:10
16:20 17:00 16:30 17:10 16:40 17:20 16:50 17:30
17:40 18:20 17:50 18:30 18:00 18:40 18:10 18:50
19:00 19:40 19:10 Заїзд 19:20 20:00 Заїзд 20:10
20:20 21:00 20:30 #ЗНАЧ! Заїзд   #ЗНАЧ! 21:30
Заїзд   21:50 #ЗНАЧ!     #ЗНАЧ! 22:50
7:12    Від поліклініки до НВК "Прогрес" (крім вихідних та святкових днів)
7:18    Від "Міража" до НВК "Прогрес" (крім вихідних та святкових днів)
16:40 16:50

Розклад руху на маршруті № 15 
          Графік  1           Графік  2           Графік  3           Графік  4
ЗОШ №5 Вокзаллл ЗОШ № 5 Вокзаллл ЗОШ № 5 Вокзалл ЗОШ № 5 Вокзалл
6:38 7:08 6:53 7:23 7:08 6:38 7:23 6:53
7:38 8:08 7:53 8:23 8:08 7:38 8:23 7:53
8:38 9:08 8:53 9:23 9:08 8:38 9:23 8:53
9:38 10:08 9:53 10:23 10:08 9:38 10:23 9:53
10:38 11:08 10:53 11:23 11:08 10:38 11:23 10:53
11:38 12:08 11:53 12:23 12:08 11:38 12:23 11:53
12:38 13:08 12:53 13:23 13:08 12:38 13:23 12:53
13:38 14:08 13:53 14:23 14:08 13:38 14:23 13:53
14:38 15:08 14:53 15:23 15:08 14:38 15:23 14:53
15:38 16:08 15:53 16:23 16:08 15:38 16:23 15:53
16:38 17:08 16:53 17:23 17:08 16:38 17:23 16:53
17:38 18:08 17:53 18:23 18:08 17:38 18:23 17:53
18:38 19:08 18:53 Заїзд 19:08 18:38 Заїзд 18:53
19:38 20:08     20:08 19:38    
Заїзд         Заїзд    

     Розклад руху транспорту на маршруті №16
                    Г р а ф і к       №1                    Г р а ф і к       №2
     Комунарів      Зал. вокзал      Комунарів      Зал. вокзал
 При-  Від-  При-  Від-  При-  Від-  При-  Від-
буття  правка буття   правка буття  правка буття   правка
          6:45 7:10 7:15
7:26 7:30 7:54 8:00 7:40 7:45 8:10 8:15
8:26 8:30 8:56 9:00 8:40 8:45 9:10 9:15
9:26 9:30 9:56 10:00 9:40 9:45 10:10 10:15
10:26 10:30 10:55 11:00 10:40 10:45 11:10 11:15
11:26 11:30 11:56 12:00 11:40 11:45 12:10 12:15
12:25 12:30 12:56 13:00 12:40 12:45 13:10 13:15
13:25 13:30 13:56 14:00 13:40 13:45 14:10 14:15
14:25 14:30 14:56 15:00 14:40 14:45 15:10 15:15
15:25 15:30 15:56 16:00 15:40 15:45 16:10 16:15
16:25 16:30 16:56 17:00 16:40 16:45 17:10 17:15
17:26 17:30     17:40 17:45 18:10 18:15
  18:10 18:36 18:45 18:40 18:45    
  19:15            
               
                    Г р а ф і к       №3                    Г р а ф і к       №4
     Комунарів      Зал. вокзал      Комунарів      Зал. вокзал
 При-  Від-  При-  Від-  При-  Від-  При-  Від-
буття  правка буття   правка буття  правка буття   правка
6:55 7:00 7:25 7:30   7:15   7:45
7:55 8:00 8:25 8:30   8:15   8:45
9:25 9:30 9:25 9:30   9:15   9:45
9:55 10:00 10:25 10:30   10:15   10:45
10:55 11:00 11:25 11:30   11:15   11:45
  12:00   12:30   12:15   12:45
  13:00   13:30   13:15   13:45
  14:00   14:30   14:15   14:45
  15:00   15:30   15:15   15:45
  16:00   16:30   16:15   16:45
  17:00   17:30   17:15   17:45
  18:00       18:15    
      19:15       19:45
  19:45       20:15