Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Правова основа здійснення інвестиційної діяльності в м. Ніжин

Місто Ніжин – унікальний регіон в Україні, який завдяки своєму вигідному географічному положенню знаходиться на перехресті торгівельних шляхів Європи та Азії. На сьогодні Ніжин є одним з найбільш інвестиційно-привабливих регіонів Чернігівської області. Найважливішими для зручності роботи інвесторів, місто має розвинуту інфраструктуру, підготовлені території та об’єкти, які можна використовувати під реалізацію інвестиційних проектів. Нашим стратегічним завданням є максимальне спрощення процедури залучення інвестицій, запровадження сучасних форм партнерства влади та інвесторів, націлених на узгодження інтересів усіх сторін.  Нашою метою є розвиток м. Ніжин, як регіону сталого економічного та підприємницького розвитку шляхом впровадження сприятливого для підприємництва середовища.                                

В рамках цієї мети пропонуємо консультативну допомогу інвесторам у питаннях нормативно-законодавчого регулювання інвестиційної діяльності. Нормативно-правова база щодо здійснення інвестиційної діяльності включає:

1. Закон України “Про режим іноземного інвестування”.

2. Закон України “Про інвестиційну діяльність”.

3.Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

4. Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”.

5. Господарський кодекс України.

6. Податковий кодекс України.

7. Митний кодекс України.

8. Цивільний кодекс України.

9. Земельний кодекс України.

10. Кодекс Законів України про працю.

11. Закон України “Про угоди про розподіл продукції”. (Постанови Кабінету Міністрів України: 

“Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладання та виконання угод про розподіл продукції”, 

“Про використання частини використаної продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції”, 

“Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладання та виконання угод про розподіл продукції”, 

“Про затвердження порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції”).

12. Закон України “Про зайнятість населення”.

13. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

14. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”.

15. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.

16. Закон України “Про страхування”.

17. Закон України “Про концесії”. (Постанови Кабінету Міністрів України: 

“Про затвердження переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію”, 

“Про реєстр концесійних договорів”, 

“Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів”, 

“Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу на укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються в концесію”, 

“Про затвердження Типового концесійного договору”, 

“Про Положення про порядок визначення об’єктів концесії, яким можуть надаватись пільги щодо концесійних платежів, дотації і компенсації та умови їх надання”).

Запрошуємо Вас до міста із давньою історією, добрими традиціями та великим потенціалом. Упевнені, що місто Ніжин стане надійним і перспективним регіоном для розвиту Вашого бізнесу.