16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
пл. імені Івана Франка, 1,
е-mail: nemrada_post@cg.gov.ua
(04631) 7 19 11, 7 19 51, 15 80
фото мера
Міський голова міста Ніжина
Лінник Анатолій Валерійович
Блог міського голови
фото мера
Секретар міської ради
Салогуб Валерій Володимирович
Блог секретаря ради
Статистика
 • Зараз на сайті:
  123
 • Переглядів:
  432274
 • Візитів сьогодні:
  3742
 • Візитів всього:
  220694

Служба у справах дітей

Служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинськоїміської ради Чернігівської області діє відповідно до Положення про cлужбу у справах дітей, затвердженого рішення 7 сесії Ніжинської міськоїрадисьомого скликання №19-7/2016від 02 лютого 2016 рокурозробленого у відповідності до ЗаконуУкраїни «Про органи і служби справах дітей та спеціальні установи для дітей».
Юридична адреса:16600, Чернігівська область, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, 1, каб.83.
Телефон: (04631) 23621
Електронна пошта: nеssn@ukr.net

Рацин Наталія Борисівна - начальник служби у справах дітей

Євса Анна Віталіївна - начальник сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей

Забродська Вірина Олександрівна - головний спеціаліст сектору профілактики правопорушень серед неповнолітніх служби у справах дітей

Основними завданнями якої є:
- реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей,повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей,повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб та організації роботи із запобігання бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї;
- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
- ведення державної статистики щодо дітей та повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб;
- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб;
- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
- визначення пріоритетних напрямів поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
Служба відповідно до покладених на неї завдань:
- Організовує розроблення і здійснення в місті заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
- Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
- Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.
- Подає пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
- Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
- Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.
- Здійснює контроль за умовами утримання повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осібу сім'ях опікунів, піклувальників.
- Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, уповноваженим підрозділом органів внутрішніх справ заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
- Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.
- Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
- Веде єдиний електронний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, потенційних опікунів( піклувальників), усиновителів та прийомних батьків.
- Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.
- Готує акт обстеження умов проживання дитини, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб та опис їх майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.
- Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осібу сім'ях опікунів, піклувальників.
- Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.
- Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.
- Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
- Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.
- Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.
- Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
Робота служби спрямована на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них, на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які потрапили в складні життєві обставини.
При службі створено та діє координаційна рада у справах дітей, постійна комісія з питань захисту прав дитини. Службою у справах дітей проводяться міжвідомчі наради по взаємообміну інформацією між зацікавленими відділами та управліннями.
Служба у своїй діяльності керується Конвенція ООН про права дитини;Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.
Служба у справах дітей є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
Сектор опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей
Коваль Анна Віталіївна - начальник сектору опіки, піклування та усиновлення :Ощепкова Вікторія Валентинівна – головний спеціаліст сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей
Савостьянова Оксана Григорівна - спеціаліст сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей
Сектор профілактики правопорушень серед неповнолітніх служби у справах дітей
Єрофєєва Лариса Григорівна - начальник сектору профілактики правопорушень серед неповнолітніх:
Євса Євгеній Валерійович - головний спеціаліст сектору профілактики правопорушень серед неповнолітніх:
Розклад роботи:
Понеділок – п’ятниця: з 8-00 до 17-00,
перерва з 13-00 до 14-00.
Години прийому громадян
Понеділок, четвер: з14-00 до 17-00,
Вівторок, середа: з 8-00 до 13-00.
Доступ до публічної інформації
Надання публічної інформації службою у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Перелік адміністративних послуг, що надаютьсяслужбою у справах дітей виконкому Ніжинської міської ради
Видача висновку про доцільність усиновлення дитини.
Взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про визначення місця проживання малолітньої дитини.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу на зняття грошових коштів з банківського рахунку, що належить малолітній дитині.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із спадкоємців якого є дитина.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право володіння якими мають діти.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна), право власності на яке або право користування яким мають діти (від імені дітей).
Отримання акта обстеження житлово-побутових умов дитини або одного з батьків.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення угодстосовножитла (майна), право власності на яке або право користування яким мають діти (між повнолітніми особами).
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна), право власності на яке або право користування яким мають діти (між повнолітніми особами).
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про визначення імені та/або прізвища дитини.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.
Видача витягу з рішення виконавчого комітету про зміну прізвища дитини.
Призначення опіки/піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Призначення опіки над майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Видача посвідчення опікуна(піклувальника).
Підготовка проекту рішення виконкому про створення прийомної сім’ї/дитячого будинкусімейного типу.
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомної сім'ї / дитячого будинку сімейного типу.
Зарахування на облік громадян як потенційних прийомних батьків/ батьків-вихователів.
Усі послуги надаються безоплатно.
Витяги з рішення виконавчого комітет Ніжинської міської ради надаються на 4 робочий день після засідання виконавчого комітету Ніжинської міської ради за адресою: площа імені Івана Франка,1, кімн.83 у м. Ніжині Чернігівської області тел. ( 04631) 23621.