Символіка/Symbolics

Офіційний герб Ніжина

Надано привілеєм польського короля Сигізмунда ІІІ у 1625 р. разом із магдебурзьким правом.

Зображав Георгія Побідоносця на коні, вражаючого списом змія. Підтверджений привілеями Владислава ІV 1633 року, Яна Казиміра 1659 року.

Затверджено рішенням ХХV сесії Ніжинської міської ради ХХІ скликання від 14.10.1992 р.

Official emblem of Nizhyn

Given by the privilege of the Polish King Sigismund III in 1625, together with the Magdeburg Law.

He portrayed George Pobidonosetson a horse, with a spare striking the snake. Confirmed by the privileges of Vladislav IV in 1633, Jan Kazimir in 1659.

Approved by the decision of the XXV Nizhyn city council session of the XXI convocation of 14.10.1992

Інші герби

Указом Катерини ІІ від 1782 року було затверджено герб з потисканням лівих рук і жезлом меркурія, який проіснував до 1917 року. Георгій Побідоносець на коні, що вражає списом змія, указом тієї ж Імператриці був затверджений в 1781 році в якості герба міста Москви.

В другій половині ХХ століття Ніжин мав герб з розгорнутою книгою, зубчастим колесом і колоском.

Other emblems

According to the decree of Katherine II of 1782 the emblemof shaking left hands and the rod of Mercury was approvedand lasted until 1917. George Pobidonosetson a horse, striking a snake with a spear, was approved as an emblem of Moscow in 1781 bythe same empress Katherine.

In the second half of the 20th century, Nizhyn had an emblem of an opened book, a toothed wheel and a spike.

Прапор міста

Являє прямокутне полотнище з трьома горизонтальними смугами. Верхня широка смуга синього кольору, середня вузька жовта смуга, нижня широка малинова смуга, у верхньому лівому куті розташоване зображення Георгія Побідоносця, аналогічне до того, що на гербі міста.

Flag of the town

Represents a rectangular canvas with three horizontal stripes. The upper wide blue stripe, the middle narrow yellow stripe, the lower broad raspberry stripe, in the upper left corner is the image of George Pobidonosets, similar to that on the town emblem.

Decision "About the approval of the description of emblem, Flag and Horugva of Nizhyn, Chernihiv region"


08.05.2020

Рішення "Про затвердження опису Герба, Прапора та Хоругви міста Ніжина Чернігівської області"

Завантажити