Основна діяльність

Основні напрями діяльності Ніжинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

- соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг;

- раннє виявлення, облік, ведення відповідного банку даних, соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

- пошук, відбір та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, а також навчання опікунів, піклувальників, усиновителів; соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- юридична, психологічна соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їхнім біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, та усиновлювачам;

- організація та проведення заходів, спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки їх до самостійного життя;

- запобігання відмовам матерів від новонароджених дітей;

- соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з інвалідністю, членів їхніх сімей;

- запобігання вчиненню правопорушень та профілактика шкідливих звичок, різних видів залежностей, соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, у тому числі серед груп ризику, і подолання наслідків таких хвороб, пропаганда здорового способу життя.

Надання соціальних послуг

1. Допомога психолога

Консультації з питань:

- взаємин у сім'ї та з близьким оточенням;

- взаємин між дітьми та батьками;

- спілкування учнів з учителями;

- особистісного розвитку.

Психолог Центру підтримає Вас у випадку, якщо Ви опинилися у складній життєвій ситуації, допоможе знайти вихід. Він може бути посередником у конфлікті, допомогти підготуватися до сімейного життя чи вирішити проблему залежності тощо.

2. Допомога фахівця із соціальної роботи у вирішенні питань:

- підготовки та навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі,опікуни/піклувальники;

- виявлення інтересів і потреботримувачів послугу різних видах діяльності й залучення до роботи з ними представників різноманітних закладів, товариств, зацікавлених осіб;

- реалізації прав дітей, молоді та сімей у суспільстві;

- розв'язання соціально-педагогічних проблем сім'ї та окремих її членів;

- виховання та розвитку дітей;

- активних методів родинного планування;

- популяризації здорового способу життя;

- етики та культури соціальних відносин;

- представлення інтересів отримувачів послугв установах та інших закладах.

3.Допомога юрисконсульта з питань:

- чинного законодавства і нормативних актів (оформлення документів,

- сімейного кодексу, КЗППу);

- цивільного, трудового, адміністративного права;

- попередження раннього соціального сирітства;

- надання державної соціальної допомоги;

- захисту прав та інтересів:

•осіб, які звільнились із місць позбавлення волі;

•осіб, які постраждали від насильства, торгівлі людьми;

•малозабезпечених сімей,

у тому числі:

- родин, які виховують дітей з інвалідністю,

- жінок у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Послуги щодо підтримки стану здоров’я спрямовані на допомогу людям, які належать до груп ризику, а також на збереження, та захист життя і здоров'я інших людей, на формування здорового способу життя.

Соціальний працівник здійснює консультативну, інформаційну, практичну і профілактичну роботу, зокрема:

1) інформування отримувачів послугрізних категорій з таких питань:

- вплив та наслідки вживання тютюну;

- вплив та наслідки вживання алкогольних виробів;

- вплив та наслідки вживання токсичних та наркотичних речовин;

- шляхи ураження венеричними та іншими соціально небезпечними хворобами;

- шляхи інфікування ВІЛ та засоби його уникнення;

- можливість подальшого медичного обстеження та лікування;

- навички здорового способу життя;

- збереження репродуктивного здоров'я;

- засоби контрацепції;

2) інформування ін'єкційних споживачів наркотичних речовин про:

- засоби уникнення інфікування ВІЛ;

- заходи, яких потрібно вживати при передозуванні та абсцесах;

- безпечну статеву поведінку;

3) сприяння госпіталізації отримувачів послугу лікувальні установи.

4. Інформаційна підтримка:

- довідкові послуги (надання інформації, необхідної для розв'язання складної життєвої ситуації);

- просвітницькі послуги (поширення просвітницької та культурно-освітньої інформації);

- повідомлення про розпорядок роботи закладів соціального обслуговування, освіти, охорони здоров'я, центру зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- інформування про послуги, які можна отримати в Центрі, заходи Центру.

Центр також поширює інформацію у вигляді друкованої продукції соціальної реклами - довідкових брошур, буклетів, плакатів, інших інформаційних видань; через розміщення в місцевих друкованих засобах масової інформації, на місцевих та регіональних веб-сайтах.

5. Довготривала комплексна допомога

Центр здійснює соціальний супровід (або патронаж) різних категорій отримувачів послуг, насамперед:

- сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати;

- сімей, в яких існує ризик передачі дитини до установи, де вона знаходитиметься на повному державному утриманні;

- дітей, які знаходяться на державному утриманні, однак існує можливість, що за умов соціальної підтримки сім'ї ці діти могли би повернутись у біологічні родини;

- неповнолітніх одиноких матерів (батьків);

- жінок, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини;

- сімей, в яких є батьки чи діти з інвалідністю;

- осіб, які були вихованцями інтернатних закладів;

- неповнолітніх та молоді, які перебувають у конфлікті із законом.