Запитання-відповіді

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ СТВОРИТИ ПРИЙОМНУ СІМ'Ю

Прийомна сім'я є однією з форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, що втратили батьків, або їхні батьки в силу різних обставин не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, потребують родинного тепла і виховання. Держава визначила важливе завдання - забезпечити належні умови для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні.

Хто така дитина, позбавлена батьківського піклування?

Це дитина, яка залишилася без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про місце їх перебування, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинута дитина, дитина, батьки якої невідомі, дитина, від якої відмовились батьки, та безпритульна дитина.

Яка дитина вважається сиротою?

Дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки.

Що таке прийомна сім'я?

Прийомна сім'я - це сім'я або особа, що не перебуває у шлюбі, яка добровільно, за плату взяла на виховання та спільне проживання на своїй житловій площі від 1 до 4 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Порядок прийому дітей в сім'ї встановлено Постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26 квітня 2002 року "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю".

Яка різниця між усиновленою і прийомною дитиною?

Усиновлена дитина приймається в сім'ю на правах біологічної дитини з усіма правовими наслідками, а в прийомну сім'ю - до досягнення нею повноліття (18 років) або ж до закінчення нею навчання, але не пізніше 23 років. При цьому сімейних правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає. За прийомними дітьми зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій, інших державних виплат та пільг, гарантованих їй державою. Суми коштів, що належать прийомним дітям, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей відповідно до механізму єдиного фінансового забезпечення "Гроші ходять за дитиною".

Яка різниця між дитячим будинком сімейного типу (ДБСТ) і прийомною сім'єю?

У прийомну сім'ю можна взяти від 1до 4 прийомних дітей, які проживатимуть разом із прийомними батьками на їхній житловій площі.

У ДБСТ влаштовується поступово від 5 до 10 дітей. Загальна кількість дітей в ДБСТ, разом із біологічними, не повинна перевищувати 10. Батьки-вихователі можуть утримувати дітей як на власній житловій площі, відповідно до санітарних норм, так і на наданій у користування додатковій житловій площі. На кожну влаштовану дитину батьки-вихователі (так само, як і прийомні батьки) отримують державну соціальну допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Окрім цього одному з батьків-вихователів виплачується заробітна плата в розмірі, що не перевищує 1,5 мінімальної заробітної плати. Робота з виховання дітей в ДБСТ зараховується до трудового стажу одного з батьків-вихователів, робота з виховання прийомної дитини у прийомній сім’ї до трудового стажу прийомних батьків не зараховується.

Влаштування дитини потребує від прийомних батьків та батьків-вихователів проходження відповідної підготовки.

Де можна пройти таку підготовку?

Цю підготовку здійснює Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Пройшовши спеціальне навчання, потенційні прийомні батьки отримають про це довідку і рекомендацію обласного центру.

Хто може бути прийомними батьками?

Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває у шлюбі, працездатного віку. Прийомні батьки повинні мати не менший ніж встановлений законодавством рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) на кожного члена сім'ї, якщо обчислювати його сукупно середньомісячно. Він обчислюється за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї.

Прийомні батьки повинні проживати та бути зареєстрованими на території адміністративної одиниці, рішенням органів самоврядування якої створюється прийомна сім’я.

Для кандидатів у прийомні батьки існують також обмеження за віком. Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей - щоби на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї.

Влаштування дітей у прийомну сім'ю розраховано таким чином, щоби до досягнення батьками пенсійного віку прийомна дитина могла стати повнолітньою та самостійною. У разі досягнення пенсійного віку одним із прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Яких прав та обов'язків набувають прийомні батьки та прийомні діти?

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. Вони несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Органи опіки та піклування - місцеві органи державної виконавчої влади -- забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його розташування і здійснюють контроль за його використанням.

Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з біологічними батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з урахуванням існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківське піклування.

Чи передбачені для прийомних батьків зміни в їхньому житловому статусі в разі створення ними прийомної сім'ї?

Ні. Ніяких пільг щодо поліпшення житлових умов прийомних батьків чинним законодавством не передбачено. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Однією з умов влаштування дитини є можливість виділити їй індивідуальне місце для проживання.

Припинення функціонування прийомної сім'ї

Якщо у прийомній сім'ї виникають несприятливі умови для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність порозуміння батьків із дітьми, конфліктні стосунки дітей) або прийомні батьки не виконують належним чином свої обов'язки щодо виховання, розвитку та утримання дітей, або ж діти повертаються рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю) чи досягають повноліття, або прийомні батьки - пенсійного віку, то договір буде розірвано.

У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування, який вживає вичерпних заходів для запобігання поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади.

Чи може бути продовжено дію договору і функціонування прийомної сім'ї?

Індивідуальні випадки розглядаються органами опіки і піклування, які ухвалили рішення про створення прийомної сім'ї. На продовження терміну діяльності прийомної сім'ї потрібна згода прийомних батьків і місцевого органу виконавчої влади, який ухвалив рішення про створення прийомної сім'ї. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років. Обов'язково потрібно враховувати, що всі вікові обмеження для прийомних батьків встановлені з тим, щоб убезпечити дитину від повторного переживання втрати батьків. Бажано, щоби до досягнення батьками пенсійного віку дитина стала повнолітньою.

Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей

Починаючи з 1 січня 2006 року фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Раніше прийомні батьки не отримували додаткових коштів від держави. Запровадження єдиного механізму "Гроші ходять за дитиною", розробленого Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту і Державним департаментом з усиновлення і захисту прав дитини, дозволило всім дітям із відповідним статусом у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу отримувати соціальну допомогу, а прийомним батькам і батькам-вихователям -- грошове забезпечення.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається і затверджується Кабінетом Міністрів України. Зараз воно становить 35% від розміру соціальної допомоги на дитину. У разі затвердження нового рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення перераховується без додаткового звернення прийомних батьків.

Як створити прийомну сім‘ю

Перш за все потенційним кандидатам у прийомні батьки необхідно звернутись до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання і познайомитись із спеціалістом, який відповідає за розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування. Зокрема,якщо кандидати зареєстровані та проживають на території міста Ніжина,-до Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, вул. Об’їжджа, 120; тел. (04631) 3-13-84,7-85-00, до психолога відділу соціальної роботи Руднік Анни Вікторівни, до начальника відділу Луговик Любові Володимирівни, заступника директора Безпалого Леоніда Степановича чи до директора Центру Кучеровської Наталії Миколаївни.

Під час першої бесіди кандидатів ознайомлять з усіма формами влаштування дітей, які не можуть проживати у власних родинах, та процедурою їх оформлення.

Важливо під час першої зустрічі з'ясувати для себе мотиви влаштування дитини у вашу родину та пояснити їх соціальному працівнику.

На першій зустрічі фахівець центру може запропонувати кандидатам заповнити анкету з даними про них та їхню родину.

Друга зустріч має підтвердити, чи не змінили кандидати своє рішення, чи готові продовжити створення прийомної сім'ї або ДБСТ; чи усвідомлюють труднощі, які можуть виникнути під час створення та функціонування прийомної сім'ї або ДБСТ; чи готові до співпраці ізпрацівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в ході соціального супроводження прийомної сім'ї, ДБСТ.

Якщо так, кандидати подають заяву із проханням взяти їх на облік як кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі.

Зареєструвавши заяву,працівникЦентру запропонує кандидатам список документів, які необхідно зібрати. Потрібно уважно ознайомитись з їх переліком, з'ясувати усі незрозумілі моменти, дізнатись адреси закладів, які видають довідки, уточнити термін їх дії.

Соціальний працівник повинен пояснити потенційним кандидатам, що остаточне рішення про створення прийомної сім'ї або ДБСТ приймається відповідними органами за результатами перевірки відомостей про кандидата та його сім'ю, а також після проходження ним навчання.

Цей етап передбачає визначення потенційними кандидатами своїх реальних можливостей щодо догляду за дитиною (дітьми), потреб в отриманні додаткових знань та готовності прийняти у свою родину нового члена сім'ї.

Подальша підготовка документів вимагатиме від кандидатів певних витрат часу і сил.

Погодьтеся: ці вимоги - не надумані. У справі передавання дитини до прийомної сім'ї або ДБСТ немає дрібниць. Готовність до ретельного збирання документів є свідченням виваженості рішення потенційних кандидатів стати прийомними батьками чи батьками-вихователями.

ПрацівникамиЦентру разом із працівниками служби у справах дітей буде перевірена надана кандидатами інформація; вони відвідають кандидатів за місцем їх проживання, підготують відповідний акт. Головною метою такого візиту є перевірка відповідними службамижитлових умов для з'ясування можливостей розміщення дитини, облаштування її спального, ігрового, робочого місця тощо.

Коли всі документи будуть зібрані, кандидати надають їх у Центр й отримують направлення на навчання.

У разі його успішного завершення кандидатам видадуть довідку про проходження навчання та рекомендацію обласного центру СССДМ, що також є в переліку необхідних документів.

Реєстрація кандидатів у Банку даних потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів є підставою для переходу до наступного етапу - взаємодобору дитини та сім'ї, підготовка усіх членів родини кандидатів до створення прийомної сім'ї чи ДБСТ.

Кандидатам буде запропоновано ознайомитися з особовими справами дітей. Якщо разом із фахівцем вони визначаться, що мають достатньо можливостей, щоб узяти у сім'ю конкретну дитину, розпочнуться перші зустрічі з налагодження безпосередніх контактів із нею.

Під час знайомства кандидатів з дитиною їх супроводжуватиме фахівець служби у справах дітей та за необхідності - центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Після налагодження контакту з дитиною та підтвердження готовності всіх членів родини кандидатів до створення прийомної сім'ї чи ДБСТ служба у справах дітей підготує документи, потрібні для влаштування дитини/дітей до прийомної родини.

Шлях до створення прийомної сім'ї чи ДБСТ буде завершено.

Бажаємо прийомним батькам із радістю виконувати важливу місію, яку вони свідомо обрали, а прийомній родині - злагоди, затишку і процвітання!

Зробіть життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щасливим, огорніть їх батьківською любов’ю та сімейним затишком!

Для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу звертайтесь до НІЖИНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ